Vad är marknadsföring?

Marknadsföring handlar om att få andra människor att vilja köpa en produkt eller tjänst. Det är ett tillvägagångssätt för företag att berätta för människor om det man erbjuder, för att få dem att vilja köpa det. För att göra detta använder företag och organisationer sig av olika strategier, taktiker och verktyg för att på olika sätt att nå ut (och fram) till potentiella köpare.

När man säger marknadsföring tänker nog de flesta på annonserna man ser på TV, i sociala medier, i tidningar eller på utomhustavlor, men faktum är att annonseringen är bara en del av det som utgör marknadsföring.

Marketing is the science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit.  Marketing identifies unfulfilled needs and desires. It defines, measures and quantifies the size of the identified market and the profit potential. It pinpoints which segments the company is capable of serving best and it designs and promotes the appropriate products and services.

Professor Philip Kotler

Marknadsföring handlar alltså om bra mycket mer än att skapa annonser och erbjudanden. Det täcker in allt från att förstå sig på sin marknad, definiera till vem och med vad man vänder sig, hur man produktutvecklar och prissätter det man säljer, till att distribuera och tillgängliggöra det man säljer.

Marknadsföring behöver inte kosta

Även om köpt annonsutrymme ofta är en bra hjälp för att öka er synlighet och försäljning måste du inte alltid lägga pengar på att marknadsföra din verksamhet. Det finns flera aktiviteter du kan genomföra för att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till din målgrupp.

Man brukar prata om att marknadskommunikation kan delas in tre grupperingar:

  • Ägd kommunikation
    detta täcker in de kanaler som du/organisationen själv förfogar över. Exempel på detta är era sociala medier, webbsida, nyhetsbrev mm.
  • Förtjänad kommunikation
    handlar om de tillfällen andra väljer att prata om er och brukar generellt omnämnas som PR. Exempel på detta kan vara nyhetsinsälj via kontakt med journalister, pressmeddelanden, undersökningar och rapporter, men det kan även komma av att man över tid byggt upp ett varumärke (exempelvis genom thought leadership) som gör att andra hänvisar till och pratar om en.
  • Köpt kommunikation
    avser alla de olika ytor där man kan distribuera sin kommunikation med hjälp av annonsering. Exempel på detta är sökordsannonsering, social media marketing, printannonsering, tv och radioreklam.

Vad betyder marknadsföring?

Ordet marknadsföring kommer från det latinska ordet “mercatus”, som betyder marknad eller marknadsplats. Det svenska ordet “marknad” har också sitt ursprung i detta latinska ord.

Betydelsen av marknadsföring handlar alltså om att sälja produkter eller tjänster på marknaden, det vill säga till människor som är beredda att köpa dem. Marknadsföring är till för att få människor att vilja handla varor eller tjänster, genom att kommunicera och tillhandahålla försäljningstillfällen till dem.

Ordet marknadsföring har använts i många år, men det har blivit allt viktigare i takt med att företag har blivit mer och mer konkurrensutsatta. Idag används marknadsföring på många olika sätt, genom reklam, sociala medier och olika sätt att nå ut till konsumenterna.

Du kanske också vill läsa